Reklamácie

Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je nás kupujúci povinný bezodkladne informovať. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefonicky akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa vzťahuje záručná doba (24 mesiacov) v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,…)

V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka, platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa nevzťahuje na vady:

a) spôsobené nesprávnym použitím výrobku

b) nesprávnym skladovaním (reklamácie sa neuznávajú pri neodbornej manipulácii alebo zničení tovaru-rozbitie / nesprávne naskrutkovanie a následné poškodenie závitov)

Postup pri reklamácii

  1. informujte nás o reklamácii osobne na predajni, e-mailom alebo poštou. Telefonické reklamácie ako je uvedené predtým nebudeme akceptovať.
  2. kompletný tovar zašlite alebo doručte na našu predajňu.
  3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
  4. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako neplatná.
  5. v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou predajňou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

Poštovné zdarma Stačí u nás nakúpiť
minimálne za 99€

Kamenná predajňa Budovateľská 550/21
927 01 Šaľa

Potrebuješ sa poradiť? +421 915 796 814
info@euforiaheadshop.sk